07 november 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:15

Welkom en opening door dagvoorzitter Ingrid Koenen, Cobouw

10:15 - 10:45

Mythes rond bouwcontracten ontmaskerd

Spreker:Peter Kamminga, VU Amsterdam en Harvard University

Iedereen in de bouwketen wil graag samenwerken, maar worstelt met de vraag: "hoe?" Samenwerken begint al in de tenderfase. Succesverhalen in het samenwerken zijn mooi, maar heb niet de illusie dat succes zich zomaar herhaalt. Er zijn een flink aantal knoppen om aan te draaien om een project tot een succes te maken. Een tailor-made, op het project afgestemde aanpak werkt daarom het beste.

10:45 - 11:15

Hoge risico's en beroerde winstmarge? Kies de juiste tender

Spreker: Eduard Figee, VolkerWessels

"Niemand wil onbeheersbare risico's, maar toch zijn we bang voor die 'ene' gek". De honger in de bouw lijkt nooit gestild. De orderportefeuilles zijn (nog..) overvol en het personeel is niet aan te slepen. En toch worden er nog forse risico's aangegaan waar veel te weinig marge tegenover staat. VolkerWessels kiest bewust. Maar ook dat is niet zonder risico. 

11:15 - 11:45

Vaker nee zeggen, 0% marge is belachelijk

Spreker: Job Verkerke, Schiphol Group

Bouwers zouden vaker nee moeten zeggen tegen risicovolle projecten. Beide partijen zijn gebaat bij landurige relaties en kwaliteit. Iets kost wat het kost, zoek vaker de grenzen op. 

11:45 - 11:50

Wisselpauze keuzesessie

11:50 - 12:30

Keuzesessies

1.1 Winnen doe je samen!

Spreker: Jolanda Lempers - Best Value Verkoop & Marco van Aarle -registerpsycholoog

Het samenstellen van het dreamteam waarmee je de tender wint. En ook in de uitvoeringsfase een 10 scoort bij de opdrachtgever. Bestaat dat? Het antwoord is ja! Jolanda Lempers & Marco van Aarle vertellen over de ontwikkeling en toepassing van het winnend team assessment. Ontstaan uit persoonlijke frustratie en gebaseerd op het combineren van expertise. 

1.2 Tender zonder tijdnood

Spreker: Rick Meyer-  Kyp

Tijdnood is een veel voorkomend probleem binnen een Tenderproces. Verwarring over uitgangspunten en volledigheid van gegevens en/of vervolgacties leidt tot misverstanden waardoor de voorgang van het Tenderproces wordt verstoord en tijdnood ontstaat. 

In deze keuzesessie wordt toegelicht waarom een gedigitaliseerd proces bij een tender dit probleem voorkomt en tot een beter resultaat leidt wanneer iedereen de relevante informatie op het juiste moment (digtiaal) ter beschikking krijgt. Tevens kunnen met een gedigitaliseerd proces de verbeterpunten van het gebruikt worden bij het volgende Tenderproces. 

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:00

Bouwteam in opmars

Sprekers: Joost Merema, Pro6 managers & Andrea Chao, Simmons & Simmons

Het is goed denkbaar dat over 10 jaar met verwondering teruggekeken wordt naar hoe bouwprojecten in Nederland tussen 2000 en 2018 werd aanbesteed: namelijk zonder dat de vraag en de oplossing in een bouwteam waren doorgesproken en in een gezamenlijk gedragen ontwerp en risicodossier de aanpak van het project werd vastgesteld.

De komende jaren zullen daarom in het teken staan van meer aandacht voor informatieoverdracht, samenwerking, gezamenlijk risico's bepalen en beheersen en minder op controle, contractbeheersing en conflict.

Tijdens deze sessie wordt er gekeken naar wat opdrachtgevers en opdrachtnemers nu anders kunnen doen, en wat er voor nodig is om sneller om te schakelen naar het realiseren van projecten via bouwteam.

14:00 - 14:30

Liegen Loont?

Spreker: Joost Haest, Severijn Hulshof advocaten

Loont het om te liegen om een EMVI contract gegund te krijgen? Bij veel bouwprojecten is er discussie over de naleving van de EMVI beloften. In vogelvlucht wordt deze discussie (juridisch) geschetst aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

14:30 - 15:00

Griezelig transparant, Stadsdijken Zwolle

Sprekers: Gijs Ploegmakers, Ploegam & Peter Staats, Waterschap Drents Overijsselse Delta 

De beloften van het twee fasen contract. Meer duidelijkheid over de risico's voor dat de bouwers inschrijven. 

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:00

Een droom van een deadline

Spreker: Yvette Naaijkens- Heijmans  

Boost your bidden succes: tips van de tendermanager van het jaar

16:00 - 16:05

Afsluiting door de dagvoorzitter

16:05 - 17:00

Netwerkborrel