07 november 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:15

Welkom en opening door dagvoorzitter Ingrid Koenen, Cobouw

10:15 - 10:40

Mythes rond bouwcontracten ontmaskerd

spreker:Peter Kamminga, VU Amsterdam en Harvard University

Iedereen in de bouwketen wil graag samenwerken, maar worstelt met de vraag: "hoe?" Samenwerken begint al in de tenderfase. Succesverhalen in het samenwerken zijn mooi, maar heb niet de illusie dat succes zich zomaar herhaalt. Er zijn een flink aantal knoppen om aan te draaien om een project tot een succes te maken. Een tailor-made, op het project afgestemde aanpak werkt daarom het beste.

10:40 - 11:05

Hoge risico's en beroerde winstmarge? Kies de juiste tender

11:05 - 11:30

Vaker nee zeggen, 0% marge is belachelijk

spreker: Job Verkerke, Schiphol Group

Bouwers zouden vaker nee moeten zeggen tegen risicovolle projecten. Beide partijen zijn gebaat bij landurige relaties en kwaliteit. Iets kost wat het kost, zoek vaker de grenzen op. 

11:30 - 12:15

Keuzesessies

De keuzesessies volgen nog

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:00

Keuzesessies 

2.1 Bouwteam in opmars

Sprekers: Joost Merema, Pro6 managers & Andrea Chao, Simmons & Simmons

De overige keuzesessies volgen nog

14:05 - 14:30

Liegen Loont?

Spreker: Joost Haest, Severijn Hulshof advocaten

Loont het om te liegen om een EMVI contract gegund te krijgen? Bij veel bouwprojecten is er discussie over de naleving van de EMVI beloften. In vogelvlucht wordt deze discussie (juridisch) geschetst aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

14:30 - 15:00

Griezelig transparant, Stadsdijken Zwolle

Sprekers: Gijs Ploegmakers, Ploegam & Peter Staats, Waterschap Drents Overijsselse Delta 

De beloften van het twee fasen contract. Meer duidelijkheid over de risico's voor dat de bouwers inschrijven. 

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 15:55

Een droom van een deadline

Spreker: Yvette Naaijkens

Boost your bidden succes: tips van de tendermanager van het jaar

15:55 - 16:10

Wees kritisch op je aanbestedingen en voorkom mislukkingen

16:10 - 16:15

Afsluiting door de dagvoorzitter

16:15 - 17:15

Netwerkborrel